Projectgegevens

Specialisatie: Vastgoedonderhoud
Aantal woningen: 17
Opdrachtgever: Woningcorporatie Talis,
Bijzonderheden: RGS-methoden, onderhoudsplan, leidraad, scenario schrijven, kwaliteitsuitgangspunten, kwaliteitsbeheersing, MJOB, meerjarenplan, VGO-keurmerkPlanmatig onderhoud Dominicusstraat, Alverna

Planmatig onderhoud Dominicusstraat, Alverna

Vanuit de opdrachtgever is er een vraag gekomen om een onderhoudsplan te schrijven voor een exploitatietijd van 25 jaar. De kwaliteitseisen zijn van te voren afgesproken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en volgens de RGS-methoden zijn er meerdere onderhoudsscenario’s geschreven. Waarbij er drie onderhoudsscenario’s zijn doorberekend:

  1. Instandhouding inclusief asbestsanering, met in de toekomst energetische verbeteringen.
  2. Energetische verbeteringen van Label C naar Label B
  3. NOM-ready (nul op de meter) voor 2050

In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor het eerste scenario, het complex voldoet dermate aan de kwaliteitsuitgangspunten dat instandhouding voor dit complex het meest logische scenario is. Waarbij de energetische verbeteringen in de toekomst kunnen worden uitgevoerd en hier budget voor wordt gereserveerd.
Dit project is uitgevoerd onder de naam Quadrant, een samenwerkingsverband tussen Hagemans vastgoedonderhoud en Cuppens +zn.

Werkzaamheden:

Schilderwerk, detailverbetering kozijn achtergevel, asbestsanering golfplaten bergingen, platte daken vervangen upgrade naar RC=6.0, hemelwaterafvoeren vervangen, klein herstel voegwerk, dilatatiekit vervangen.