Achtergrond, werkwijze en missie

Werkwijze

Cuppens +zn gaat bij (ver)bouwen uit van de hoogste duurzaamheidseisen en duurzaamheidscores met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu. Uitgangspunten om energieverlies te bereiken worden bereikt door de inzet op hoogwaardige afwerking en duurzaam, milieuvriendelijk materiaalgebruik. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), het rentmeesterschap en respectvol omgaan met mens en natuur maakt een belangrijk deel uit van bedrijfsvoering van Cuppens +zn. Voorbeelden daarvan zijn de gezondheid van eigen medewerkers met ergonomische werkplekken en veiligheidsmaatregelen op de bouwplaats, maar ook gezondheid (van mensen) met het oog op ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en gericht op bijdragen aan een duurzame toekomst. Het een en ander hiervan is ook terug te vinden in onze beleidsverklaring, welke op verzoek is in te zien op kantoor.

Missie

Leren en werken en Social Return zijn eveneens een vast bestanddeel van de bedrijfsvoering van Cuppens +zn, waarin voorzien wordt in een erkende leer- en werkomgeving voor BOL- en BBL-opleidingen in de bouw met toekomstperspectief en carrièremogelijkheden. Praktijkscholing in een compleet ingerichte werkplaats en professionele begeleiding bij praktijkopdrachten door erkende leermeesters met individuele opleidingsplannen zijn bij Cuppens +zn de standaard.

Dit geldt eveneens voor samenwerkingsverbanden in de bouwsector met de focus op effectief samenwerken en het adequaat en inspelen op (financiële) risico’s en trends in samenwerking. Flexibiliteit, wendbaarheid, innovatie en transparantie communicatie zijn uitgangspunten voor Cuppens +zn met als missie: professioneel (ver)bouwen en zorgeloos onderhoud als beste eindresultaat met oog voor duurzaamheid als kerncompetentie.

Achtergrond

Cuppens +zn is een gerenommeerd bouwbedrijf dat zich door de jaren heeft ontwikkeld van timmerfabriek tot een moderne, hoogwaardig geoutilleerde bouwonderneming. Gestart in 1962 in het centrum van Nijmegen met vervolgens verhuizingen naar de St. Stephanusstraat en Berg en Dalseweg en thans gevestigd aan de Lagelandseweg 46 in Nijmegen.

Het aanvankelijk op aannemingswerkzaamheden gericht bedrijf maakte een grote groei door gefundeerd op pijlers als degelijkheid, kundigheid, vertrouwen, samenwerken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder verstaat Cuppens +zn ambachtelijk bouwen volgens moderne inzichten, uitgevoerd overeenkomstig de meest innovatieve en duurzame methodes. In de afgelopen decennia realiseerde Cuppens +zn zowel (ver)nieuwbouw als renovatie, variërend in de aanpak van historische panden, in ecologisch verantwoorde utiliteitsbouw, in winkelinrichtingen tot aan vakantiewoningen voor Staatsbosbeheer. Daarbij groeide de onderneming uit tot een brede professionele organisatie met gedegen vakmensen als timmerlieden, metselaars en schilders die naadloos op elkaar ingespeeld zijn en garant staan voor brede bouwtechnische ervaring.

Naast uitvoeringsprofessionals beschikt Cuppens +zn ook over een allround onderhoudsploeg voor bouwkundige service en onderhoud ten behoeve van vastgoedbeheerders, woningcorporaties, pensioenfondsen en particulieren. Het betreft zowel grote als minder omvangrijke reparatieverzoeken en herstelwerkzaamheden, naast mutatie- en gebouwonderhoud met inbegrip van een calamiteitenservice, die 24/7 klaarstaat en stand-by is.