Zuinig zijn voor de volgende generatie

Het is algemeen bekend dat er steeds meer schadelijke broeikasgassen uitgestoten worden, doordat er steeds meer mensen komen met steeds grotere behoeften. Daarom doet Cuppens +zn méér en proberen we ons steentje bij te dragen aan het verminderen van deze uitstoot.


Materialen en transport
De bouwsector gebruikt en verbruikt veel materiaal en daarmee veel grondstoffen. Daarnaast speelt CO2-uitstoot een rol bij het transporteren van die materialen en grondstoffen. Om onnodig grondstofgebruik en transport tegen te gaan, zijn er diverse mogelijkheden. Wij doen dat als volgt:

  • Efficënte manier van transporteren, door een slimme planning, een relatief jong wagenpark en voornamelijk regionale werkzaamheden. 
  • Slimme inkoop, door grote bestellingen en duurzame materialen. 


Energiebesparing
Niet alleen onze bouwactiviteiten, maar ook ons kantoor en onze timmerfabriek hebben effect op het milieu. Wij kiezen ervoor zo te werk te gaan dat we energie besparen en dat afval beperkt blijft. We proberen doorlopend manieren te vinden om onze milieu-impact te reduceren:

  • Energie uit houtsnippers: wij verwarmen ons gebouw met onze eigen houtsnippers. 
  • Energiebesparing: ons bedrijfspand is goed geïsoleerd en goed geventileerd. De verlichting – die oud was – hebben we recentelijk vervangen door LED-verlichting. Ook hebben we bewegingssensoren aangebracht. 
  • Afval: restafval en verpakkingen proberen we zoveel mogelijk te reduceren.  Waar het kan recyclen we zelf, het restant doet de afvalverwerker.