Vooruit denken

Dat MVO leeft binnen ons bedrijf moge inmiddels duidelijk zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in delen van onze bedrijfscultuur en ons beleid. Het kan echter altijd beter. We willen MVO naar een (nog) hoger niveau tillen en explicieter maken. MVO en de bijbehorende doelstellingen willen we liefst volledig geïntegreerd hebben in ons beleid. Dat doen we in stapjes met als uiteindelijk resultaat een bedrijfsvoering met een zo optimaal mogelijke balans tussen People, Planet en Profit. MVO moet een vanzelfsprekende waarde worden binnen de bedrijfscultuur van Cuppens +zn.

Om dit alles te bereiken, hebben we een aantal stappen ondernomen:

  • Een MVO-analyse: om (nog) meer structuur en houvast te krijgen ten aanzien van het bevorderen van MVO binnen ons bedrijf. We hebben een overzicht van stappen die al gezet zijn en een actieplan met stappen die we op korte termijn kunnen maken.
  • Ketensamenwerking: we vinden het belangrijk om samen met ketenpartners te bekijken hoe de keten duurzamer kan. 
  • Nieuwe technologieën: waar mogelijk of nodig maken we gebruik van nieuwe technologieën waarmee we meer inzicht krijgen in het bouwproces en beter voldoen aan de klantvraag. We maken bijvoorbeeld gebruik van GPR gebouw om onze ontwerpen te toetsen op duurzaamheid, met aandacht voor zowel mens als milieu. 
  • Nieuwe producten: Innovaties maken flexibeler bouwen mogelijk. Dat biedt de mogelijkheid gebouwen in de toekomst multifunctioneel aan te passen aan de wensen van de gebruiker.
  • Lean: Door de werkzaamheden van verschillende onderaannemers vooraf op elkaar af te stemmen gaan we efficiënter om met de tijd die nodig is om een bouw te realiseren.