De handen ineen slaan

De maatschappelijke betrokkenheid van Cuppens +zn uit zich ook in de betrokkenheid met de regio waarin we werken. We zijn lokaal georiënteerd en willen niet alleen iets ‘halen’ uit de lokale markt maar zeker ook iets ‘brengen’. 
Samen bijdragen aan de regio is ons motto.


Dit blijkt uit onze activiteiten op dit vlak:

  • Regionale partners: onze onderaannemers komen uit de regio en zijn veelal lokale partijen.
  • Scholing: Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij een leerwerkplek. Daarnaast hebben we samen met Woningbouwvereniging Talis een Social Return plan ontwikkeld waarin deze jongeren een kans krijgen zich op de arbeidsmarkt te oriënteren.
  • Goede doelen: we stimuleren onze medewerkers om zich minimaal één keer per jaar in te zetten voor een goed doel.
  • Rijk van Nijmegen Uitdaging: deze stichting koppelt kennis, vaardigheden en middelen van bedrijven aan vragen van maatschappelijke organisaties. Stef Cuppens is bestuurslid van de stichting en wil daarmee zijn en onze maatschappelijke betrokkenheid overdragen aan andere bedrijven.