Vastgoedbeheer

Vastgoedbeheer

Doel van vastgoedbeheer is het ontzorgen van beheerders/ eigenaars van geheel of gedeeltelijk onderhoud aan vastgoed (gebouwen, bedrijfsruimten) door middel van controle en inspectie, planmatig en correctief onderhoud en herstelwerkzaamheden. Daarbij spelen vragen als verbouwing, renovatie, herontwikkeling, revitalisatie of verduurzaming. Cuppens +zn beoordeelt samen met de opdrachtgever de gebouwwaarde, flexibiliteit, het effect van gebreken op de conditie, duurzaamheid en energiezuinigheid, naast risicoaspecten als veiligheid en gezondheid.

Cuppens +zn komt op basis daarvan tot levensloopberekeningen met preventief onderhoud en bouwtechnische adviezen en zet vervolgens benodigde disciplines in om de opgave uit te voeren. Cuppens +zn is door gecentraliseerde inkoop met behoud van kwaliteit in staat integrale onderhoudskosten en tarieven tot een minimum te beperken.