24 uur service

24 uur service

Cuppens +zn staat voor dienstverlening en ondersteuning bij calamiteiten, 24 uur per dag en 7 dagen in de week en biedt daartoe diverse onderhoudscontracten aan. Buiten reguliere werktijden kunnen zich situaties voordoen die om een snelle oplossing vragen. De werkzaamheden kunnen uiteenlopen van inzet bij schademeldingen als brand-, water- en inbraakschade tot periodieke/ jaarlijkse inspecties met installatietechnisch onderhoud, herstelwerk en reparaties met het treffen van noodvoorzieningen.

De 24/7 dienst is inzetbaar voor vastgoedbeheerders, woningcorporaties, bedrijven en woningeigenaren. Naast inzet bij calamiteiten biedt Cuppens +zn ook onderhoudscontracten aan, waarin opgenomen inspectie, advies, coördinatie, uitvoering en nazorg van het onderhoud en beheer van vastgoed.