Restauratie

Restauratie

Bouwrestauratie is puur vakmanschap. Vandaag de dag is er toenemend vraag naar onderhoud en restauratie van monumentaal erfgoed wat een specifieke aanpak, specialistische kennis en gedegen vakmanschap vereist. Bij bouwrestauratie is kennis van het verleden in combinatie met hedendaagse technieken en inzichten noodzakelijk. Deze kennis wordt bereikt door een combinatie in opleidingsbeleid en leeftijdsmix in medewerkers. Professionaliteit en vakmanschap door scholing en ervaring zijn belangrijke pijlers. Door vooraf een analyse te maken van bouwfysische aspecten en tijdens de uitvoering nauwgezette kwaliteitsbewaking te hanteren, is Cuppens +zn in staat een eindproduct te leveren waarin het comfort van de klant en het behoud van het gebouw optimaal samengaan. Cuppens +zn heeft een toonaangevende rol bij restauratie, herbestemming, renovatie en onderhoud van cultureel erfgoed en zijn belevingswaarde.