Verbouw

Verbouw

Verbouw omvat het geheel- of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen, dan wel vergroten van een bouwwerk. Gedeeltelijk vernieuwen omvat het zogeheten casco strippen van een gebouw met vervolgens herbouw of vervanging van een of meer onderdelen. Het betreft veelal interne verbouwingen, dan wel de transformatie van bijvoorbeeld een kantoorgebouw in wooneenheden of visa versa. Cuppens +zn verstaat onder (Ver)bouwen het naar wens aanpassen van een leef- en werkomgeving, ter verhoging van leefomgeving, leef comfort of werkproductiviteit met uitlopende doelen, waaronder het creëren van meer (werk/leef)ruimte, lichtinval en/of waardevermeerdering.

Voorbeelden van verbouw zijn er te over, zoals het plaatsen van een aanbouw, het creëren van extra verdiepingsruimte of uitbreiding in de vorm van een loods of bijgebouw. Cuppens +zn beschikt met betrekking tot deze typen van (ver)bouw over specifieke kennis en langjarige ervaring. Door expertise te koppelen aan vakmanschap, kwaliteit en dienstverlening is zij in staat een optimaal eindproduct te leveren binnen overeengekomen afspraken in prijs, tijd en kwaliteit.