Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht Samenwerken (RGS), ook wel Prestatiegericht Samenwerken genoemd, richt zich op ketensamenwerking in onderhoud, herontwikkeling en renovatie. Bij RGS staan visie, afspraken en resultaat centraal met de focus op onderhoudskosten en risicobeheersing bij vastgoedonderhoud.

Cuppens +zn geeft inhoud aan RGS door op basis van een gewenst kwaliteitsniveau (prestatie-eisen) scenario’s op te stellen over energiezuinigheid, gezondheid en veiligheid van gebouwen en betrekt daarin de gebouwschil, interieur en algemene ruimten van het vastgoed.

De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst, waarin functionele eisen, garanties en controles worden afgesproken. De werkwijze biedt de opdrachtgever ontzorging, bouwtechnische kennis, lagere proceskosten, kortere doorlooptijden, sturing op kwaliteit in relatie tot portefeuille- en investeringsbeleid en risicobeheersing.