Ecologisch bouwen

Ecologisch bouwen

Ecologisch bouwen staat voor maximaal wooncomfort met in acht neming van bewust materiaalgebruik. Dit uitgangspunt wordt steeds belangrijker door de eindigheid van huidige traditionele grondstoffen. Ecologisch bouwen is het gebruik maken van natuurlijke materialen en vindt steeds meer toepassing in bouwprocessen, waarin toenemend aandacht is voor het binnenklimaat met toepassing van zogeheten “damp-open/ ademde materialen” met hoge isolatiewaarden. Voorbeelden van ecologisch bouwen zijn plaatsing van sedum-dakvlakken of de aanleg van zogenaamde groene gevels.

Cuppens +zn zoekt bij (ver)bouw, renovatie of restauratie permanent in afstemming met opdrachtgever(s) naar evenwicht in het gebruik van milieubewuste installaties en past natuurlijke materialen toe. Ecologisch bouwen vereist meer dan het traditioneel, planmatig bouwen en vraagt om overleg en samenwerking met (particuliere) opdrachtgevers, wat maakt dat dit type bouw voor Cuppens +zn uitdagend en innoverend is.