Circulair bouwen

Circulair bouwen betekent kringloopbouwen: het kringloopprincipe is de basisgedachte, waarbij alle materialen na hun levensloop in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies optreedt en er geen restproducten zijn. Circulair Bouwen staat voor het hergebruik en herbestemming van bouwproducten die gelijkwaardig zijn aan hun oorspronkelijke bestemming en geldt voor materiaalkringlopen in de bouwsector bouw, GWW inrichting, energie en gebiedsontwikkeling. Circulair bouwen omvat nieuwe, duurzame samenwerkingsverbanden en daarmee nieuwe circulaire producten en processen binnen het bouwproces. Circulair bouwen richt zich op alle geledingen van de bouw, zoals opdrachtgevers, ondernemers, kennisinstellingen en (vastgoed)beheerders.

Cuppens +zn onderkent het belang van circulair bouwen en herbruikbaarheid van gebouwen, bouwelementen en bouwmaterialen. Zij geeft inhoud aan (gebouw)onderhoud en renovatie waarmee langere levensduur van gebouw/objecten wordt bereikt. Andere voorbeelden daarvan zijn energiebesparing middels optimale (ge)bouwisolatie en efficiënt (her)gebruik van materialen. Cuppens +zn weegt in bouwprocessen levensduur, duurzaamheid, uitstraling, investering en gemak bij de keuze voor bouwproducten en zet die af tegen budgettaire (on)mogelijkheden van de klant /opdrachtgever.