De in deze website opgenomen activiteiten van Cuppens +zn. worden uitgevoerd door diverse afzonderlijke bedrijven. In geval van aanneming van een werk zal de desbetreffende schriftelijke overeenkomst tussen partijen bindend zijn.

De Cuppens-bedrijven bieden u deze website aan ter informatieverstrekking. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die in deze website wordt aangeboden of het gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan gegevens uit deze website te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.

Cuppens +zn bestaat uit:
Cuppens +zn aannemers bv. KvK nr. 9166663
Cuppens +zn timmerfabriek en interieurbouw bv. KvK nr.10041599
Cuppens +zn installaties bv. KvK nr. 9213959
Deze zijn ingeschreven bij KvK centraal Gelderland

Download hier de juridische gegevens van deze onderdelen. 

Download hier de privacyverklaring volgens de AVG